Tel: (+34) 619281862
E-Mail: illes@illes.cat

IV Certamen de narrativa breu

IV Certamen de narrativa breu

FUNDACIÓ JULIÁN VILAS FERRER / EDICIONS AÏLLADES

La Fundació Julià Vilas Ferrer i l'Editorial Eivissenca Edicions Aïllades (Edicions Aïllades) convoquen el IV Certamen de narrativa breu, per a residents a Eivissa i Formentera, sobre qüestions relacionades amb les illes d'Eivissa i Formentera.

BASES:

  1. Dotació dels Premis:

1er Premi en castellà: Edició de llibres electrònics per Edicions Eivissa, 1.000€ bruts i diploma.

2º Premi en castellà: Edició de llibres electrònics per Edicions Eivissa, 500€ bruts i diploma.

1er Premi en català: Edició de llibres electrònics per Edicions Eivissa, 1.000€ bruts i diploma.

2º Premi en català: Edició de llibres electrònics per Edicions Eivissa, 500€ bruts i diploma.

 

  1. BASES

Podran optar als premis totes aquelles narracions de temàtica relacionada amb les illes d'Eivissa i Formentera, escrites en llengua castellana o en llengua catalana que siguin tramitades per mitjà del correu electrònic de la Fundació info@fundacionjulianvilasferrer.org amb còpia a edicions@illes.cat, acompanyats de l'annex que s'adjunta.

L'extensió dels manuscrits haurà d'estar compresa entre 5 i 8 folis DIN A4 i amb font Arial, Times New Roman o Calibri 12 punts, amb un interlineat del text com a màxim a 1,5 espais.

El termini de presentació de les obres comença el 1 de febrer i finalitza el 30 d'abril de 2018.

Un cop rebut els originals es donarà justificant de recepció per correu electrònic.

Es garanteix l'anonimat dels autors fins a la deliberació del jurat. Només s'admet un sol treball per autor.

Edicions Aïllades (Edicions Aïllades) editarà en format digital les obres guardonades en la Plataforma literària www.illes.cat.

A l'hora de fer la selecció, el jurat valorarà l'originalitat i la qualitat literària.

El jurat estarà facultat per a resoldre qualsevol incidència no prevista en aquestes bases. Els resultats del premi es donaran a conèixer en un acte públic que tindrà lloc a Eivissa a Sa Residència-Casa per a Majors dijous 17 de maig de 2018 a les 18 hores. Els autors de les obres guardonades hauran d'assistir o bé delegar en alguna persona per recollir el premi.

Els originals premiats passaran a ser propietat d'Eivissa Editions (Edicions Aïllades), el qual es reserva el dret a publicar-los també en edició impresa. Els treballs no premiats es destruiran. No es tornaran, particularment, cap dels treballs presentats.

El fet de participar en aquest premi suposa l'acceptació de les bases.

 

  1. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

-Formulari de participació, al costat del relat que es presenta al concurs.

-Breu biografia de l'escriptor.

-Certificat de residència.

Edicions Aïllades

ILLES.cat

Plataforma literària on line

 

Escriure un comentari