Tel: (+34) 619281862
E-Mail: illes@illes.cat

L'ESCOLA MALLORQUINA: EL NOUCENTISME EN MALLORCA

En els dos darrers articles hem parlat del poeta mallorquí Miquel Costa i Llobera. Avui parlarem sobre l'important moviment literari de què va formar part: L'ESCOLA MALLORQUINA.

Què és l'escola Mallorquina?

L´Escola Mallorquina és el nom que rep el moviment literari format per un grup de poetes mallorquins, especialment els integrants de la revista La nostra terra. Aquest moviment va tenir lloc durant la primera meitat del segle XX i els primers anys de la postguerra.

El 1906 apareció la revista Mitjorn, que només es publicaria durant aquest any. Amb tot, és el primer senyal d'identitat de la nova promoció d'escriptors, que s'anomenen a ells mateixos Escola Mallorquina. Aquest grup descriptors, encabezados por Miquel Costa i Llobera, van assumir els ideals de la Renaixença a les Illes Balears.

Autors de l'Escola Mallorquina

Joan Alcover, un dels dos autors pioners de l´Escola Mallorquina

Els autors principals de l'Escola Mallorquina són dos: Miquel Costa i Llobera y Joan Alcover i Maspons. Van ser els iniciadors del moviment i els seus màxims exponents.

A part d'ells, s'ha dividit històricament a la resta d'escriptors participants del moviment en dues generacions.

La primera generación la conforman Miquel dels Sants Oliver i Tolrà, Emília Sureda i Bimet, Maria Antònia Salva i Ripoll, Llorenç Riber i Campins y Miquel Ferrà i Juan.

La segona generació està integrada per Miquel Forteza i Pinya, Guillem Colom i Ferrà, Andreu Caimari i Noguera, Joan Pons Marquès, Bartomeu Guaso i Gelabert, Miquel Colom i Mateu y Miquel Gayà i Sitjar.

Característiques de lEscola Mallorquina

Les característiques de l'Escola Mallorquina són molt semblants a les del Noucentisme, però amb una diferència important. Mentre que al Noucentisme hi havia col·laboració dels poders polítics amb els intel·lectuals, a les Balears això no va ser així per la situació política. Amb tot, a nivell estètic hi ha certes coincidències.

Les característiques de l´estètica literària de l´Escola Mallorquina són:

  • Hi ha una gran atenció a la forma, que és pulcra i rigorosa. Es tendeix a versos mesurats i amb molta musicalitat.
  • Predomina el llenguatge depurat i elevat.
  • Les composicions tenen rerefons mediterranis i estan marcades per l'humanisme clàssic.
  • Se segueixen els models literaris clàssics o classicistes, així com als autors romàntics francesos.
  • Cant a la natura.
  • Contenció dels sentiments.

És important remarcar la importància d'aquest moviment literari a les lletres catalanes en general i les mallorquines en concret. Se trata de la adaptación de los ideales de la Renaixença a la literatura mallorquina. és a dir, l'Escola Mallorquina recull els ideals de recuperació i exaltació de la cultura de Mallorca. Per tant, l'Escola Mallorquina suposa una contribució important al creixement, la promoció i la posada en valor de les lletres mallorquines.

 

Per Maite Vallejo

 

ILLES.cat

PLATAFORMA LITERARIA ONLINE

Escriure un comentari