Tel: (+34) 619281862
E-Mail: illes@illes.cat

Convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Palma

En el BOIB núm. 53, del 4 de maig de 2017, s'han publicat les Bases que regulen la convocatòria pública de subvencions de l'Àrea de Cultura, patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística, per a l'any 2017. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia el 24 de maig de 2017.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és promoure la realització de projectes i activitats culturals i / o de promoció i / o conservació del patrimoni que es considerin d'utilitat pública o social i d'interès general, que redunden en beneficio de los ciutadans de Palma, dins l'àmbit de les competències de la Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística.

 

D'acord amb l'art. 16 de la Lley 39/2015, d' 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades que compleixin els requisits poden presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació que s'ha d'adjuntar, en el registre electrònic de l'Ajuntament de Palma, en la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes del sector públic, en qualsevol dels llocs que preveu l'apartat 4 del mateix article (oficines de Correus, representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger), i en qualsevol de les oficines d'atenció a la ciutadania.

 

www.ibizaeditions.com

Plataforma literària on line

Escriure un comentari