Tel: (+34) 619281862
E-Mail: illes@illes.cat

II Certamen de narrativa breu Fundació Vilás Ferrer

Edicions aïllades i la Fundació Julià Vilás Ferrer convoquen el II Certamen de Narrativa breu Fundació Julià Vilàs Ferrer dirigit a totes les persones residents a Eivissa i Formentera.

Aquest any hi ha 3.000 euros en premis en metàl·lic, a més de la publicació de les obres finalistes. La temàtica ha d'estar relacionada amb les illes Pitiüses i es pot optar per participar tant en castellà com en català.

BASES

Podran optar als premis totes aquelles narracions de temàtica relacionada amb les illes d'Eivissa i Formentera, escrites en llengua castellana o en llengua catalana que siguin tramitades per mitjà del correu electrònic de la Fundació info@fundacionjulianvilasferrer.org

L'extensió dels manuscrits haurà d'estar compresa entre 6 i 10 folis DIN A4 i amb font Arial, Times New Roman o Calibri 12 punts.

El termini de presentació de les obres comença el 1 de febrer i finalitza el 31 de març de 2016. Un cop rebut els originals es donarà justificant de recepció per correu electrònic.

Es garanteix l'anonimat dels autors fins a la deliberació del jurat. Només s'admet un sol treball per autor.

A l'hora de fer la selecció, el jurat valorarà l'originalitat i la qualitat literària.

El jurat estarà facultat per a resoldre qualsevol incidència no prevista en aquestes bases. Els resultats del premi es donaran a conèixer en un acte públic que tindrà lloc a Eivissa durant el mes d'abril de 2016. Els autors de les obres guardonades hauran d'assistir o bé delegar en alguna persona per recollir el premi.

Els originals premiats passaran a ser propietat d'Edicions aïllades, el qual es reserva el dret a publicar-los també en edició impresa. Els treballs no premiats es destruiran. No s'enviaran, particularment, cap dels treballs presentats.

El fet de participar en aquest premi suposa l'acceptació de les bases.

Escriure un comentari