Tel: (+34) 619281862
E-Mail: illes@illes.cat
Àfrica llegeix

L’Institut d’Estudis Baleàrics millora les ajudes a la cultura escrita de les Illes Balears

L’Institut d’Estudis Baleàrics millora les ajudes a la cultura escrita.L´Institut és una entitat pública empresarial creada per l’article 40 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015.

El Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020, preveu la convocatòria d’ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior de tot tipus de projectes d’edició i promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració per a l’any 2019.

 

Àfrica llegeix

 

Per tot això ha aprovat la convocatòria de subvencions per contribuir a la projecció exterior de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears. Durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2018 I 30 novembre 2019.

S’estableixen tres línies de subvenció, la primera de les quals és excloent de les altres dues.

a) Suport a la mobilitat d’autors:

*responsables d’editorials i distribuïdores, investigadors i agents culturals vinculats a l’àmbit de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració per assistir a fires, festivals, presentacions i jornades professionals de fora de l’illa de residència. En queden excloses d’aquesta convocatòria les mobilitats entre Illes i amb altres territoris de parla catalana.

b) Suport a l’edició de projectes editorials:

*vinculats a la projecció exterior del llibre, independentment del seu suport, sigui físic i/o digital, i del seu format.

c) Suport a activitats de promoció exterior de la literatura, el còmic, el pensament i la il·lustració de les Illes Balears.

El resto de la informació la trobaràs en el següent enllaç: https://artxipelag.com/convocatories/linstitut-destudis-balearics-fa-importants-millores-en-les-ajudes-a-la-promocio-de-la-cultura-escrita-de-les-illes-balears/

Maria V.R.

 

Ibiza Editions

ILLES.CAT

Plataforma literària on line

Escriure un comentari