Tel: (+34) 619281862
E-Mail: illes@illes.cat

EDITIONS V narrativa curta COMPETÈNCIA EIVISSA

Ja tenim una nova edició en marxa del Certamen de Narrativa Breu. El premi al millor relat és de 1000 euros, publicació, diploma i, Com a novetat, la publicació del Poscast a LeOigo.es

Història curta V Concurs de Relats Fundació Julian Villas Ferrer - Edicions Eivissa 2019 La Fundació Julià Vilàs Ferrer i l'Editorial Eivissenca Eivissa Editions (Edicions Aïllades) convocan el V Certamen de Narrativa Breve/Narrativa Breu, per a residents a Eivissa i Formentera, sobre temes relacionats amb les illes.

Dotació dels Premis:

1er Premi en castellà: Edició de llibres electrònics per Edicions Eivissa, 1.000€ bruts, publicació en LeOigo.es i diploma.

2º Premi en castellà: Edició de llibres electrònics per Edicions Eivissa, 500€ bruts, publicació en LeOigo.es i diploma.

1er Premi en català: Edició de llibres electrònics per Edicions Eivissa, 1.000€ bruts, publicació en LeOigo.es i diploma.

2º Premi en català: Edició de llibres electrònics per Edicions Eivissa, 500€ bruts, publicació en LeOigo.es i diploma.

BASES Podran optar als premis totes aquelles narracions de temàtica relacionada amb les illes d'Eivissa i Formentera, escrites en llengua castellana o en llengua catalana que siguin tramitades per mitjà del correu electrònic de la Fundació info@fundacionjulianvilasferrer.org amb còpia a info@illes.cat, acompanyats de l'annex que s'adjunta.

S'admeten també les obres escrites en el dialecte eivissenc, que prenguin com a referència l'obra de l'escriptor i poeta Marià Villangómez. L'extensió dels manuscrits haurà d'estar compresa entre 4 i 8 folis DIN A4 i amb font Arial, Times New Roman o Calibri 12 punts, amb un interlineat del text senzill o de 1,5 espais com a màxim.

El termini de presentació de les obres comença el 1 de febrer i finalitza el 5 de maig de 2019. Un cop rebut els originals es donarà justificant de recepció per correu electrònic. Es garanteix l'anonimat dels autors fins a la deliberació del jurat. Només s'admet un sol treball per autor.

A l'hora de fer la selecció, el jurat valorarà que el tema resti relacionat amb la Història, amb la cultura, els costums i la vida diària a les Illes Pitiüses, l'originalitat i la qualitat literària.

El jurat estarà facultat per a resoldre qualsevol incidència no prevista en aquestes bases. Els resultats del premi es donaran a conèixer en un acte públic que tindrà lloc a Eivissa a l'abril o maig de 2019.

Els autors de les obres guardonades hauran d'assistir o bé delegar en alguna persona per recollir el premi. Edicions Aïllades (Edicions Aïllades) editarà en format digital les obres guardonades en la Plataforma literària www.illes.cat. Els originals premiats passaran a ser propietat d'Eivissa Editions (Edicions Aïllades), el qual es reserva el dret a publicar-los també en edició impresa.

Els treballs no premiats es destruiran. No es tornaran, particularment, cap dels treballs presentats. El fet de participar en aquest premi suposa l'acceptació de les bases.

Eivissa, 1 de febrer de 2019

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

– Formulari de participació (2019-Bases-Narrativa). – Relat que es presenta al concurs. – Certificat de residència en algun dels ajuntaments d'Eivissa i Formentera.

 

Edicions Aïllades

ILLES.cat

Plataforma literària on line

Escriure un comentari