Tel: (+34) 619281862
E-Mail: illes@illes.cat

BASES QUE REGULEN LA SELECCIÓ DE TEXTOS TEATRALS DEL

I CERTAMEN  fARSA DE MICRO TEATRE:

OBJECTE

Aquestes bases tenen com a objectiu regular la selecció dels guions teatrals de les peces breus que seran recollides en un volum de la Col·lecció fARSA de dramatúrgia del segell EDICIONS AÏLLADES.

TEMÀTICA / OBJECTIUS

Aquest certamen pretén impulsar la creació de texts escènics entre dramaturgs i dramaturgues tant novells com professionals dins l’àmbit dels Països Catalans.

CRITERIS DE VALORACIÓ

Els criteris de valoració del jurat a l’hora de seleccionar els projectes participants  del I certamen fARSA de textos de micro teatre són els següents:

  1. El guió teatral girarà al voltant de les temàtiques vinculades a les fruites i les hortalisses. Amb aquesta proposta ens adherim a la commemoració de la resolució de l’Assemblea General de l’ONU que designa l’any 2021 com a Any Internacional de les Fruites i Hortalisses.
  2. Les obres han d’estar escrites en català, han de ser originals i no poden haver estar presentades en el marc de cap altre concurs.
  3. Les peces han de poder ser representades en petit format per un màxim de tres actors i tindran una durada no superior als 15 minuts.
  4. Cada autor o autora podrà participar-hi amb un text.
  5. En cas que dues obres quedin empatades, el jurat valorarà especialment la presència de personatges femenins a les obres.

DESTINATARIS DE LA CONVOCATÒRIA

Poden optar a aquesta convocatòria tant els dramaturgs i les dramaturgues majors de 16 anys que s’inicien en el sector com aquells participants que tinguin una trajectòria professional en el circuit teatral.

PREMI

Els textos dels dramaturgs i de les dramaturgues seleccionats seran premiats amb la publicació en la Col·lecció fARSA de dramatúrgia del segell EDICIONS AÏLLADES. A més el millor treball tendrà una dotació econòmica de 300 € (import sotmès als impostos o retencions vigents segons llei).

El jurat podrà seleccionar un màxim de tretze obres.

TERMINI D’ADMISSIÓ

El termini per presentar el text teatral breu finalitza el dia 31 de març de 2021. Qualsevol obra lliurada a partir d’aquesta data no optarà al concurs.

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

Els dramaturgs i les dramaturgues que desitgin participar en aquesta convocatòria hauran d’enviar dos documents (en format PDF) a l’adreça electrònica illes@illes.cat amb còpia a illescomunicacio@gmail.com  amb la informació següent:

1r document: – Nom i cognoms. – DNI escanejat. – Adreça postal. – Dades de contacte: telèfon i adreça electrònica. – Títol de l’obra. – Declaració signada donant fe de l’autenticitat del text. – Currículum Vitae.

2n document – Títol i text sense signar.

SELECCIÓ

El jurat estarà integrat per professionals de les arts escèniques proposats per Edicions Aïllades. El dictamen del jurat, inapel·lable, es farà públic el dia 15 d’abril de 2021 en un comunicat de premsa i es publicarà en la Plataforma literària www.illes.cat. També es comunicarà a les persones seleccionades.

PUBLICACIÓ DE LES OBRES SELECCIONADES

La publicació de les obres seleccionades del I certamen fARSA de textos de micro teatre tendrà lloc durant el mes d’abril de 2021. Edicions Aïllades es reserva el dret de representar les obres, les dates, la tria dels directors i les directores, de l’elenc i de l’espai de representació, de la posada en escena i  de l’atrezzo.

INTERPRETACIÓ I ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Qualsevol dubte que pugui sorgir en relació amb la interpretació de les bases, el resoldrà l’organització del certamen: Edicions Aïllades. La participació a la convocatòria n’implica l’acceptació íntegra de les bases, així com la resolució del jurat i els canvis que, com a conseqüència de factors aliens a l’organització, es puguin produir posteriorment.

Més informació: www.illes.cat